21 nov 2013 12:24

Staatsbons - uitgifte 4 december 2013 - coupon

De coupons van de Staatsbons die op 4 december 2013 zullen worden uitgegeven, zijn vastgesteld als volgt:
Staatsbon op 5 jaar (4 december 2013-2018 -  Code BE3871256835) : 1,00 %;
Staatsbon op 8 jaar (4 december 2013-2021 -  Code BE3871257841) :  1,90%;
Voor elke Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde.
De inschrijvingsperiode loopt van 25 november 2013 tot en met 3 december 2013, met betaling op woensdag 4 december 2013.

De coupons van de Staatsbons die op 4 december 2013 zullen worden uitgegeven, zijn vastgesteld als volgt:
Staatsbon op 5 jaar (4 december 2013-2018 -  Code BE3871256835) : 1,00 %;

Staatsbon op 8 jaar (4 december 2013-2021 -  Code BE3871257841) :  1,90%;

Voor elke Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde.

De inschrijvingsperiode loopt van 25 november 2013 tot en met 3 december 2013, met betaling op woensdag 4 december 2013.

De Schatkist deelt eveneens mee dat de particuliere belegger naast een on-line inschrijving bij de dienst van de Grootboeken – in voege sinds december 2012 -nu ook de mogelijkheid heeft om deze inschrijving on-line te betalen. Inschrijven en betalen kan gebeuren via www.destaatsbons.be.