07 nov 2014 17:15

Staatsbons - uitgifte - 4 december 2014

De Schatkist deelt mede:

De komende uitgifte van Staatsbons vindt plaats op 4 december 2014.

Gezien het huidige klimaat van lage rentevoeten en de wens om een iets hogere rentevoet te bieden, heeft de Schatkist beslist een nieuw type Staatsbon uit te geven. Deze  Staatsbon zal een iets langere looptijd hebben – 10 jaar - dan  de traditionele Staatsbon van 8 jaar.

Er zal enkel een Staatsbon op 10 jaar  aan het publiek aangeboden worden.

Voor deze Staatsbon zal de rentevoet op 21 november 2014 vastgesteld worden.

De inschrijvingsperiode loopt vanaf  dinsdag 25 november 2014 tot en met woensdag 3 december 2014,met betaling op donderdag 4 december  2014.