06 dec 2013 19:06

Staatshervorming: voorhoede van federale ambtenaren

Het wetgevende werk voor de zesde staatshervorming is bijna klaar. Door het succes van de hervorming en de nieuwe bevoegdheden die de deelstaten erbij krijgen, is het nodig dat de federale overheidsdiensten hun kennis en knowhow voor de overgedragen materies doorgeven.

Daarom gaat de ministerraad akkoord met een periode van voorhoede die in 2014 begint tot de overdracht van de personeelsleden. Tijdens deze periode worden een aantal federale  ambtenaren ingezet bij de deelstaten.  

Deze beslissing sluit aan op de vergadering met de ministers-presidenten van 22 januari 2013 waar de eerste minister, de twee staatssecretarissen voor staatshervorming en de vier ministers-presidenten beslisten een interfederale task force op te richten voor de concrete uitwerking van de staatshervorming. Deze task force wordt opgericht bij de kanselarijen van de regeringsleden. Ze heeft als taak om het kader voor de voorhoede vast te leggen.

De personeelsleden van de voorhoede, die de federale overheid ter beschikking stelt, zullen kennis en informatie overdragen, zodat de deelstaten over alle aspecten van beleid en uitvoering geïnformeerd zijn en de uitoefening van deze bevoegdheid kunnen voorbereiden.
De voorhoede draagt niet enkel vakkennis over, maar verschaft ook informatie over de werking van het departement. Er zal dus ook een contactpersoon zijn voor begroting, personeelszaken en vragen in verband met het beheer van de gebouwen.

Elke voorzitter of leidend ambtenaar zal voor 16 december 2013 een voorstel aan de thematische werkgroep en de Interfederale Task Force voorleggen.

Er wordt een voorhoede van federale ambtenaren voorzien voor:

  • Aankoopcomités - FOD Financiën
  • Dierenwelzijn - FOD Volksgezondheid
  • Erkenning van zorgverstrekkers - FOD Volksgezondheid
  • Justitiehuizen - FOD Justitie
  • Technische keuring van voertuigen - FOD Mobiliteit
  • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - FOD Sociale Zekerheid
  • Arbeidsmarkt - FOD WASO en RVA
  • Rampenfonds - FOD Binnenlandse Zaken
  • BIRB
  • Participatiefonds

Voor alle andere materies kan een voorhoede voorzien worden die geval per geval wordt onderzocht.