03 okt 2003 17:00

Staatsleningen aan Ecuador en Uzbekistan

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad het voorstel van FINEXPO betreffende het eerste deel van het programma der staatsleningen voor 2003 besproken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad het voorstel van FINEXPO betreffende het eerste deel van het programma der staatsleningen voor 2003 besproken.

De Ministerraad heeft ingestemd met de toekenning van een nieuwe staatslening ten gunste van Ecuador voor een bedrag van 982.000 euro. Met deze lening zal een project voor maritieme radiocommunicatie voor de provincie Galapagos gefinancierd worden. Anderzijds heeft de Ministerraad de beslissing bevestigd om aan Uzbekistan een staatslening van 8 miljoen euro toe te kennen voor de financiering van multimedialaboratoria en didactische uitrusting ten behoeve van KMO-beroepsopleiding. Het project loopt in samenwerking met het Uzbeekse Ministerie van Onderwijs. Het stelsel der staatsleningen werd in 1964 opgericht en machtigt de Minister van Financiën en de Minister die de Buitenlandse Handel onder zijn bevoegdheid heeft gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen om hen in de mogelijkheid te stellen, tegen zeer gunstige voorwaarden, Belgische goederen en diensten aan te schaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Hierdoor zijn die staatsleningen ook een instrument van de Belgische internationale samenwerking. De leningen worden onder bijzonder milde voorwaarden toegekend daar ze in 20 gelijke annuïteiten en na een respijttermijn van 10 jaar terugbetaalbaar zijn en de intrestvoet voor Ecuador en Uzbekistan 0% bedraagt.