17 dec 2009 14:41

Staatswaarborg

Verlenging van de staatswaarborg voor aanvullende dekking Belgacap

Verlenging van de staatswaarborg voor aanvullende dekking Belgacap

Belgacap wordt verlengd tot 31 december 2010. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van Financiën beslist. Belgacap is een aanvullende dekking bij de kredietverzekering die de kredietverzekeraar toekent, waarvoor de staat zich borg stelt. Ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in België hebben en die sinds 1 januari 2009 een verminderde dekking van de kredietverzekeraar krijgen, kunnen een beroep doen op de aanvullende dekking Belgacap.

De toekenningsvoorwaarden blijven dezelde. Bovendien mag de kredietverzekeraar enkel gebruik maken van de waarborg die het participatiefonds beheert, als de basisdekking op het ogenblik van de schadeloosstelling van het schadegeval niet blijkt te volstaan.