27 mrt 2009 13:00

Staatswaarborg financiële instellingen

Uitbreiding van de staatswaarborg van bepaalde risico's van financiële instellingen

Uitbreiding van de staatswaarborg van bepaalde risico's van financiële instellingen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het koninklijk besluit van 10 december 2008 over de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen uitbreidt.

Het koninklijk  besluit dat als doel heeft, de financiële instellingen te beschermen tegen bepaalde risico's die verband houden met een massale uitstroom van liquiditeiten, blijkt na overleg met de sector niet voldoende te zijn. Daarom heeft de ministerraad op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders beslist de staatswaarborg uit te breiden tot de gevallen waarin de financiële instelling verplicht is activa op te kopen van de dochtermaatschappij.