11 mrt 2022 16:06

Staatswaarborg voor de bouw van nieuwe gevangenissen te Vresse-sur-Semois en Leopoldsburg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, een ontwerp van koninklijk besluit goed en een voorontwerp van wet met betrekking tot het verlenen van een staatswaarborg voor de DBFM’s die worden uitgeschreven voor de gevangenissen van Vresse-sur-Semois en Leopoldsburg.

In het kader van het plaatsen van de overheidsopdrachten voor het Design, Build, Finance & Maintain (DBFM) van de gevangenissen van Vresse-sur-Semois en Leopoldsburg wordt erin voorzien dat een staatswaarborg in de vorm van een borgstelling wordt verleend voor de dekking van de betalingsverplichtingen van de Regie der Gebouwen krachtens de DBFM-contracten die worden afgesloten met de privépartner.