20 nov 2002 16:00

Stabilisatie en associatie

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad
een voorontwerp van wet goed houdende de goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Kroatië anderzijds.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende de goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Kroatië anderzijds.

De overeenkomst heeft tot doel de bestaande banden tussen de Europese Unie en de Republiek Kroatië aan te halen door het tot stand brengen, op een evenwichtige basis, van op wederkerigheid en wederzijds belang gebaseerde nauwe en duurzame betrekkingen. De overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement.