10 jan 2003 16:00

Stabilisatie- en associatieovereenkomst

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, ging de Ministerraad akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds.

Het akkoord dat op 9 april 2001 werd ondertekend vertolkt duidelijk de wil van de Europese Unie om bij te dragen aan duurzame vrede in de jonge onafhankelijke Macedonische staat, die twee jaar geleden nog ten prooi was aan een burgeroorlog tussen de Macedonische gemeenschap en de Albanese bevolking. Dit akkoord versterkt tevens het beleid van de Europese bemiddelaars rond de hervorming van de Macedonische grondwet, dat geleid heeft tot het sluiten van het vredesakkoord van Ohrid in augustus 2001. Op basis van de overeenkomst zullen de tussen de Europese Unie en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië bestaande banden kunnen worden aangehaald middels de instelling op een evenwichtige basis van op wederkerigheid en wederzijds belang gebaseerde nauwe en langdurige betrekkingen. De overeenkomst wordt voorgelegd aan de goedkeuring van het Parlement.