30 apr 2021 18:36

Stabiliteitsprogramma 2021-2024

De ministerraad keurt het stabiliteitsprogramma 2021-2024 goed.

Overeenkomstig  artikel 3 van de Europese Verordening nr. 1466/97 moet België uiterlijk eind april een stabiliteitsprogramma overmaken aan de Europese Commissie. Dit stabiliteitsprogramma moet de begrotingsdoelstellingen bevatten voor de jaren 2021 tot 2024.

Het traject van het stabiliteitsprogramma 2021-2024 werd als volgt bepaald:

  • Voor Entiteit I zal in 2021-2024 elk jaar een jaar een vaste budgettaire inspanning van 0,2 % van het bbp worden geleverd. Daarnaast zal er een extra variabele inspanning worden geleverd in functie van de economische groei en het economisch herstel. Aangezien de Belgische economie in 2021 nog onvoldoende hersteld zal zijn van de coronacrisis, zal er dus pas vanaf 2022 rekening worden gehouden met de variabele inspanning. De definitieve variabele component zal elk jaar bij de begrotingsopmaak vastgelegd worden op basis van de meest recente cijfers van het Federaal Planbureau. In de initiële begroting was deze inspanning vastgelegd op jaarlijks 0,2 % van het bbp.
  • Voor Entiteit II wordt de vooropgestelde verdeelsleutel (75,4 %-24,6 %) toegepast op de jaarlijkse variabele federale inspanning van 0,2 %, wat resulteert in een jaarlijkse inspanning van 0,07 % voor Entiteit II. Deze inspanning wordt toegepast op de cijfers bij ongewijzigd beleid, geraamd door het Federaal Planbureau.