26 apr 2019 16:29

Stabiliteitsprogramma van België 2019-2022

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Financiën Alexander De Croo en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van het stabiliteitsprogramma van België 2019-2022.

Het stabiliteitsprogramma van België legt de krachtlijnen en de doelstellingen vast voor het begrotingsbeleid in de periode 2019-2022. Het moet samen worden gelezen met het nationaal hervormingsprogramma. Beide programma's vormen het nationaal begrotingsplan op middellange termijn.

Rekening houdend met de nakende verkiezingen in mei, bestaat het stabiliteitsprogramma uit een indicatief traject, zowel voor de globale begrotingsdoelstelling als voor de verdeling van de doelstellingen over de verscheidene beleidsniveaus.

De opmaak van het stabiliteitsprogramma 2019-2022 baseert zich op het advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën. Het programma streeft ernaar om tegen 2021 een structureel evenwicht te bereiken voor alle verschillende beleidsniveaus, op basis van een traject dat rekening houdt met de toekenning van de flexibiliteitsclausule voor de structurele hervormingen, zoals voorzien door de Hoge Raad van Financiën.