07 mei 2004 17:00

Stad of gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot instelling van een erediploma 'Stad of gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-1945' met een bijpassend herinneringslint.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goed tot instelling van een erediploma 'Stad of gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-1945' met een bijpassend herinneringslint.

Door de toekenning van een erediploma met een bijpassend herinneringslint aan de steden en gemeenten die het meest geleden heben tijdens de Tweede Wereldoorlog, betekent dit ontwerp een symbolische daad in het kader van de herinneringsplechtigheden voor de 60ste verjaardag van de bevrijding van België. Het erediploma en het herinneringslint worden toegekend op gemotiveerd advies van een commissie van experten, aangeduid door de Minister van Landsverdediging in de schoot van het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij, de Dienst voor de oorlogsslachtoffers van Defensie en het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers.