23 dec 2005 13:42

Stand van zaken Belgische hulp aan de slachtoffers van de tsoenami

Een jaar na de natuurramp zonder weerga die Zuid-Oost Azië heeft getroffen, wenst Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker een stand van zaken op te maken van de Belgische hulp toegekend aan de slachtoffers van de tsoenami.

Een jaar na de natuurramp zonder weerga die Zuid-Oost Azië heeft getroffen, wenst Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker een stand van zaken op te maken van de Belgische hulp toegekend aan de slachtoffers van de tsoenami.

22 december 2005 Een jaar na de natuurramp zonder weerga die Zuid-Oost Azië heeft getroffen, wenst Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker een stand van zaken op te maken van de Belgische hulp toegekend aan de slachtoffers van de tsoenami. Naast de ongelooflijke solidariteitsimpuls van de Belgische bevolking waardoor 50 miljoen euro werd bijeengebracht, hebben de Belgische autoriteiten zich geëngageerd, in de dagen die volgden op de tsoenami, voor 30 miljoen euro. Wat betreft het budget van de Ontwikkelingssamenwerking, de bedragen waartoe men zich heeft verbonden, lopen op tot 20 miljoen euro: 5 miljoen euro voor voedselhulp en 15 miljoen euro voor de heropbouw. Naast deze 20 miljoen euro, werd 5 miljoen euro toegekend door Buitenlandse Zaken via de noodhulp, en door de andere departementen (Landsverdediging, B-Fast, federale politie) en de gefedereerde entiteiten werd nog eens 5 miljoen euro vrijgemaakt. De 5 miljoen voedselhulp werden vooral toegekend aan de sector van de visvangst en de landbouw in Indonesië, Sri Lanka, en Republiek Malediven, via het FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) en het WFP (Wereld Voedsel Programma). De 15 miljoen die zijn voorzien voor de heropbouw zullen worden gespreid over 3 jaar. Ziehier de projecten gesubsidieerd door de Belgische Samenwerking voor de heropbouw in 2005, alsook deze die zijn aangekondigd voor de jaren 2006-2007: Gesubsidieerde projecten in 2005 : - huur van een Antonov vliegtuig voor het transport van materiaal gebruikt door de Belgische militairen in het Zuiden van Sri Lanka (321.950 euro) ; - hulp toegekend aan de Seychellen via het FAO in de sector van de visvangst en de landbouw (440.000 euro) ; - ILO-project (Internationale Arbeidsorganisatie) gericht op de ontwikkeling van economische activiteiten in twee regio's in het oosten van Sri Lanka (1.326.825 euro) ; - Deelname aan het Trust Fund van de Wereldbank voor de heropbouw van Aceh in Indonesië (1ste schijf: 2.000.000 euro); - Hulp toegebracht aan de Republiek Malediven via het UNDP (United Nations Development Program) in de sector van de visvangst (630.142 euro) ; - Bijdrage aan de Observatiemissie van de Europese Unie te Banda Aceh in Indonesië (150.000 euro). Voorziene projecten voor 2006: - Steun aan het Belgische Rode Kruis voor haar project voor de bouw van huizen in Sri Lanka (1.500.000 euro) ; - Deelname aan het Trust Fund van de Wereldbank voor de heropbouw van Aceh in Indonesië (2de schijf: 2.000.000 euro) ; - Bijdrage aan het « Early Warning System » project van UNESCO (100.000 euro). Voorziene projecten voor 2007: - deelname aan het Trust Fund van de Wereldbank voor de heropbouw van Aceh in Indonesië (3de schijf: 4.000.000 euro). België was een van de eerste landen die hulp stuurde ter plaatse. Op 29 december vertrok een Airbus van Landsverdediging vol met materiaal om eerste hulp te bieden naar Sri Lanka, die ook zorgde voor de repatriëring van meer dan 120 Europese toeristen naar Brussel. In de maand juni, zes maanden na de ramp, hebben Minister Armand De Decker en H.K.H. Prinses Astrid een gezamenlijke missie uitgevoerd naar Sri Lanka en Thailand om de vooruitgang te evalueren van de Belgische hulp op het terrein en om de noden van de plaatselijke bevolkingen vast te leggen.