24 jun 2021 18:16

Stand van zaken van de gewestelijke verdeelsleutel voor de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet kennis van de stand van zaken voor wat betreft de gewestelijke verdeelsleutel in het kader van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de federale Staat en de Gewesten, inzake de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren.

Het samenwerkingsakkoord bepaalt dat de realisatie van deze regionale verdeelsleutel elke twee jaar geëvalueerd dient te worden opdat deze bij het beëindigen van de in de uitvoerende samenwerkingsakkoorden beoogde werken zou gerespecteerd zijn. 

De eerste evaluatie op basis van de door Infrabel en de NMBS gecommuniceerde uitgaven voor de jaren 2018, 2019 en 2020 laat zien dat de sleutel binnen de grenzen ligt van de tunnel zoals gedefinieerd in het samenwerkingsakkoord.