15 jul 2016 16:09

Stand van zaken van federaal plan voor de KMO's en de zelfstandigen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Willy Borsus akte van de tweede stand van zaken van het federaal plan voor KMO's en de zelfstandigen. 

Het federale Plan voor de KMO's en zelfstandigen, opgemaakt conform het regeerakkoord, werd door de ministerraad van 27 februari 2015 goedgekeurd. Een eerste vooruitgang werd door de ministerraad van 29 mei 2015 gevalideerd.

Het plan omvat 40 concrete maatregelen rond zes grote pijlers:

  • concurrentievermogen, fiscaliteit en strijd tegen sociale dumping
  • verbetering van het sociaal statuut en bevordering van het ondernemerschap
  • toegang tot financiering – faillissement – tweede kans
  • administratieve vereenvoudiging
  • internationalisering van de kmo’s
  • sectorale maatregelen

De ministerraad vraagt alle regeringsleden om de acties voorzien in dit plan voort te zetten in overleg met de minister van KMO's.