14 feb 2020 14:53

Stand van zaken van het bouwproject voor de gevangenis van Dendermonde

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akte van de stand van zaken van het bouwproject van de gevangenis van Dendermonde, en gaat akkoord met de voorgestelde werkwijze.

In 2011 sloot de Regie der Gebouw voor de gevangenis van Dendermonde een Design, Build, Finance & Maintain (DBFM)-overeenkomst af. Alvorens men tot de bouw van de gevangenis kan overgaan, moet de financial close van de overeenkomst worden uitgevoerd. Er zijn meer bepaald een aantal technische punten naar voren gekomen, waardoor de voorziene documenten, namelijk 'wijzigingen opdrachtgever' (WOG's), moeten worden aangepast.

De ministerraad machtigt daarom de minister belast met Regie der Gebouwen om het financial close-certificaat te ondertekenen, en de WOG's af te sluiten, na akkoord van de minister van Begroting.