21 apr 2023 17:17

Start van de werken voor het nieuwe complex van het Rijksarchief in Eupen

Op vrijdag 21 april 2023 is de Regie der Gebouwen officieel gestart met de werken voor het toekomstige complex van het Rijksarchief in Eupen, en dit in aanwezigheid van Mathieu Michel, Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen en Isabelle Weykmans, Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media van de Duitstalige Gemeenschap.

De Regie der Gebouwen investeert ongeveer 7,2 miljoen euro in de werken. Deze omvatten de restauratie van het geklasseerde gebouw aan de straatkant, de renovatie en de verbouwing van het bestaande bijgebouw en de realisatie van een bijkomend bijgebouw.

“Met dit project blijft de Regie der Gebouwen haar erfgoed moderniseren. Ook hier, in Eupen, voor het Rijksarchief. Goed informatiebeheer onder optimale omstandigheden hoort vandaag de dag bij een moderne overheidsorganisatie. Het doel van deze werken is om de archiveringscapaciteit van het Rijksarchief van de Duitstalige Gemeenschap te vergroten en om het een gerenoveerd en moderner complex ter beschikking te stellen. Zo kan het personeel in betere omstandigheden werken en de burgers beter ontvangen, en kan er ook tegemoet gekomen worden aan de nieuwe energienormen.", aldus Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen.

Een nieuw complex op een boogscheut van het huidige gebouw

In 2020 kocht de Regie der Gebouwen een 19de-eeuws gebouw van de Duitstalige Gemeenschap aan, dat zich aan de Kaperberg 8 bevindt, op 60 meter van het huidige gebouw dat te klein is geworden en niet meer beantwoordt aan de huidige normen en eisen.

Dit project voor de restauratie en uitbreiding omvat 3 grote delen:

 • De restauratie van het gebouw aan de straatzijde, dat beschermd is en dateert van het begin van de 19de eeuw. Hier zullen kantoren, vergaderzalen en een leeszaal worden ondergebracht.
 • De renovatie van het bestaande bijgebouw, dat dateert van de jaren 1970, waar mobiele rekken en een vergaderzaal worden voorzien.
 • De constructie van een bijkomend bijgebouw van 4 niveaus die hoofdzakelijk mobiele rekken zal omvatten, evenals een loskade.

Heel wat energieverbeteringen

Dit project omvat heel wat energieverbeteringsmaatregelen:

 • Installatie van nieuwe ramen met isolerende beglazing voor het bestaande en het nieuwe bijgebouw.
 • Restauratie van de bestaande ramen (of vervanging door identieke ramen indien nodig) met isolerende, zonwerende en akoestische beglazing voor de voorgevel.
 • Thermische isolatie van alle daken.
 • Thermische isolatie van de gevels van het bestaande en nieuwe bijgebouw.
 • Plaatsing van ledverlichting.
 • Inrichting van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.
 • Installatie van een stormbekken.
 • Installatie van fotovoltaïsche panelen (wordt onderzocht) en laadpalen voor elektrische wagens.

Elke complex zal ook toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM): platform, lift, toiletten, parking, enz.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Ontwerper en bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: Rijksarchief van de Duitstalige Gemeenschap

Oppervlakte: 3.138 m²

Aannemer: S.M. Wust-Convent

Totale kostprijs van het project: ongeveer 7,2 miljoen euro (incl. btw)

Duur van de werken: 2023 - 2025