04 okt 2002 17:00

Startbaanovereenkoms

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, ging de Ministerraad akkoord om het advies van de Raad van State te vragen, binnen de termijn van één maand, rond het ontwerp van koninklijk besluit (*) met betrekking tot de startbaanovereenkomst.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, ging de Ministerraad akkoord om het advies van de Raad van State te vragen, binnen de termijn van één maand, rond het ontwerp van koninklijk besluit (*) met betrekking tot de startbaanovereenkomst.

Het is de bedoeling, na analyse van de gevoerde acties, om twee projecten inzake de strijd tegen de jongerenwerkloosheid, die binnen de federale globale plannen vallen, te wijzigen. Die wijzigingen hebben betrekking op: - het werkgelegenheidsvolume alsook de opname van een tiende project in de voorziening die tot doel heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te stimuleren en te bevorderen; - de samenwerkingsakkoorden gesloten met de Gewesten voor de verwezenlijking van projecten in het kader van grootstedenbeleid. Het is de bedoeling het beheer van deze banen toe te vertrouwen aan de administraties van de grootsteden. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, §1, en 4, tweede lid, 40, tweede lid, 41, 43, tweede lid, en 47, §1, vijfde lid, en §5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid; goedgekeurd tijdens de Ministerraad van 13 september ll. (zie bericht nr. 15).