16 jan 2004 18:00

Startersfonds

Het doel van het Startersfonds is het inzamelen van financiële middelen die het zullen toelaten de tussenkomsten te verhogen van het Participatiefonds ten voordele van de starters - met inbegrip van de niet-werkende werkzoekenden - die een bedrijf oprichten of die sedert maximum 4 jaar gevestigd zijn.

Het doel van het Startersfonds is het inzamelen van financiële middelen die het zullen toelaten de tussenkomsten te verhogen van het Participatiefonds ten voordele van de starters - met inbegrip van de niet-werkende werkzoekenden - die een bedrijf oprichten of die sedert maximum 4 jaar gevestigd zijn.

Het Startersfonds zal in de loop van de maand april 2004, dankzij de uitgifte van een obligatielening op naam, vergezeld van een fiscaal voordeel, bij de bevolking 65 miljoen euro opleveren. De aldus door het Startersfonds ingezamelde middelen zullen ter beschikking worden gesteld van het Participatiefonds die zijn financiële middelen zal zien stijgen van 36 miljoen euro tot 49 miljoen euro per jaar, hetzij 13 miljoen extra. Twee soorten leningen zullen door deze toename van actiemiddelen van het Participatiefonds worden bedoeld. Het gaat om de startEO-lening (cf Actieplan van Minister Sabine Laruelle) en de startlening. De startEO-lening, van een bedrag van maximum 125.000 euro zal gedurende de eerste jaren worden vergezeld van een voorkeurrente (werkelijke rente: nul). De startlening, ten voordele van de niet-werkende werkzoekenden, van een bedrag van maximum 30.000 euro, zal eveneens van een voorkeurrente worden vergezeld.