19 mrt 2004 16:00

Startersfonds

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de modaliteiten voor de uitgifte van de obligatielening van het Startersfonds.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de modaliteiten voor de uitgifte van de obligatielening van het Startersfonds.

Het doel van dit Fonds is het vergaren van financiële middelen waardoor de tussenkomsten van het Participatiefonds ten voordele van de beginnende ondernemers kunnen worden vergroot. Door de uitgifte van een obligatielening op naam zal het Startersfonds bij de bevolking 65 miljoen euro inzamelen.