28 mrt 2003 16:00

Startersfonds

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds, "Startersfonds" genaamd (*).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds, "Startersfonds" genaamd (*).

Het ontwerp richt het Startersfonds op als een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze vorm laat toe dat het filiaal functioneert met een eenvoudige structuur. Het ontwerp bepaalt tevens dat de Staat steeds, rechtstreeks of onrechtstreeks, 3/4 van de aandelen in handen moet hebben. Dit vermijdt een blokkeringsminderheid in hoofde van een eventuele private partner. Het Startersfonds is een financieringsfiliaal van het Participatiefonds. De ingezamelde fondsen door het Startersfonds bij het publiek (obligaties op 5 jaar) worden geleend aan het Participatiefonds. De nieuwe financiële middelen die aldus worden bekomen door het Participatiefonds worden integraal gebruikt voor de funding van de leningen aan de starters en van startleningen bestemd voor niet-werkende werkzoekenden die hun eigen activiteit willen opstarten. (*) bedoeld in artikel 74, §4 van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen.