23 jan 2004 13:00

Statuten van De Post

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de beslissing om het kapitaal van De Post te verhogen. Zij werden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van De Post op 26 september 2003. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op het vaststellen van het maatschappelijk kapitaal op 603.597.745,20 ?, vertegenwoordigd door 177.597 aandelen en het instellen van twee categorie├źn van aandelen, nl. aandelen A gehouden door de Staat en aandelen B gehouden door andere overheden.