06 dec 2013 18:55

Statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed over het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat.

Het ontwerp voegt in het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat bepalingen toe op het vlak van de evaluatie, de hernieuwing en de verlenging van de mandaten.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • de administrateur-generaal wordt benoemd na overleg in de ministerraad
  • zijn mandaat kan slechts een maal worden verlengd. In geval van niet-verlenging wordt een interim van zes maanden gepland
  • voor de evaluatie van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal gelden in grote lijnen dezelfde principes als voor de managementfuncties van de federale overheidsdiensten

Het ontwerp wordt voor syndicaal overleg voorgelegd en aan Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct- administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat