26 jan 2007 16:00

Statuut van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector

Aanpassing van de organieke reglementen van de FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector

Aanpassing van de organieke reglementen van de FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot diverse bepalingen die de uitvoering beogen van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 rond de loopbaan van niveau A van het overheidspersoneel. Dit voorstel werd ingediend door minister van Financiën Didier Reynders en minister van Pensioenen Bruno Tobback. Het ontwerp vervolledigt de aanpassing van de reglementaire teksten als gevolg van het protocolakkoord van 27 juli 2005. Het beoogt hoofdzakelijk de aanpassing van de organieke reglementen van de FOD Financiën en de Pensioendienst voor de overheidssector aan de nieuwe terminologieën en bepalingen. Deze aanpassingen zullen, onder meer, honderden promoties in het niveau A mogelijk maken.