10 sep 2021 16:10

Statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.

Het voorontwerp van wet heeft tot doel, naast louter technische wijzigingen, wijzigingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen aan te brengen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.