11 dec 2014 16:21

Statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Het voorontwerp van wet versterkt de onafhankelijkheid van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (BIPT). Zo zal de ministerraad niet langer beslissingen van het BIPT kunnen schorsen en zal de meerjarige strategie van het BIPT niet langer onderworpen zijn aan de goedkeuring van de ministerraad.

Het voorontwerp komt op deze manier tegemoet aan de eisen van de Europese reglementering zodat de overtredingsprocedure die door de Europese Commissie tegen België werd ingezet kan worden stopgezet.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.