30 aug 2002 17:00

Statuut van het personeel van het FAVV

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het geldelijk en administratief statuut van het personeel van het FAVV vaststelt.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, Consumentenzaken en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het geldelijk en administratief statuut van het personeel van het FAVV vaststelt.

Door dit ontwerpbesluit wordt het statuut van het overheidspersoneel, het zogenaamde "Copernicus-statuut", van toepassing op de personeelsleden van het federaal agentschap. Deze was overigens met uitzondering van de functie van de gedelegeerd bestuurder reeds van toepassing op de overige managementfuncties. Voor de overige personeelsleden wordt dezelfde procedure gevolgd als voor de federale overheidsdiensten (FOD). Opdat de passage via een voorlopige cel zo kort mogelijk zou zijn wordt het advies van de Raad van State binnen een termijn van één maand gevraagd. Het ontwerp van besluit zal eveneens met de syndicale organisaties worden overlegd.