18 sep 2008 11:44

Statuut van militairen

Wijziging van het Statuut van de militairen

Wijziging van het Statuut van de militairen

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat diverse wetten over het statuut van de militairen wijzigt.

De nieuwe bepalingen zijn:

  • het departement van Landsverdediging mag de datum uitstellen waarop een aangenomen ontslag of een aangenomen verbreking van de dienstverbintenis effectief uitwerking zal hebben,
  • militairen die zeer dure vormingen hebben gevolgd op kosten van het departement van Landsverdediging moeten een rendementsperiode van twee jaar extra doorlopen,
  • de rendementsperiode van de hulpofficier wordt verhoogd van vijf naar zes jaar en elke piloot die een vorming volgt met het oog op zijn omscholing naar een ander type luchtvaartuig moet een rendementsperiode van vier jaar doorlopen,
  • er is nu een wettelijke basis die de voorwaarden bepaalt om onderricht in het Engels te mogen geven. De koning kan voortaan het niveau van kennis van een taal, buiten Frans en Nederlands, bepalen voor aanwervingen en bevorderingen,
  • de kandidaat-hulpofficier die definitief mislukt in zijn vorming piloot of luchtverkeersleider mag een vorming volgen als kandidaat-beroepsonderofficier,
  • een reservemilitair mag in het reservekader blijven of er terug in opgenomen worden om een kaderfunctie te bekleden, boven de leeftijdsgrens van 60 jaar, 
  • een kandidaat-hulpofficier die zonder uitstel veroordeeld wordt voor
    bepaalde feiten mag van ambtswege uit zijn ambt worden ontzet.