16 nov 2018 18:04

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: uitvoering van de jobsdeal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) regelt.

Dit ontwerp geeft uitvoering aan de beslissingen van de jobsdeal en de begrotingsnotificatie van 26 juli 2018.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • het optrekken van de loopbaanvoorwaarden naar 41 jaar voor de individuele SWT’s
  • de verplichting voor de werkgever om de kost voor een opleiding in het kader van een knelpuntberoep voor minimaal 3600 euro ten laste te nemen voor een SWT ten gevolge van herstructurering
  • het optrekken van de intredeleeftijd naar 59 jaar bij SWT bij herstructurering of moeilijkheden
  • de aanpassing van de voorwaarden voor de aangepaste beschikbaarheid voor SWT

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.