21 okt 2021 17:15

Stemrecht op 16 jaar voor de Europese verkiezingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zijn akkoord gegeven voor de tekst van een voorontwerp van wet om de burgers vanaf 16 jaar de mogelijkheid te geven om te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen.

Deze wens van de regering kadert volledig binnen de resolutie van 11 november 2015 over de hervorming van de kieswet van de Europese Unie, waarbij het Europees Parlement aan de lidstaten heeft aanbevolen om, als een volgende stap, na te denken over manieren om te komen tot een geharmoniseerde minimumleeftijd voor de kiezers van 16 jaar, teneinde de electorale gelijkheid van de burgers van de Unie verder te vergroten.

Jngeren die de volle leeftijd van 16 jaar hebben op het ogenblik van de verkiezing zullen de mogelijkheid hebben om zich als kiezer in te schrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. De juridische en administratieve inschrijvingsprocedure voor de minderjarige zal mogelijk zijn vanaf de volle leeftijd van 14 jaar (stemmen zal echter pas mogelijk zijn vanaf 16 jaar).

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement teneinde de burgers vanaf 16 jaar de mogelijkheid te geven om te gaan stemmen