13 jul 2018 16:03

Steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de realisatie van een tentoonstelling

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) voor de realisatie van de gratis tentoonstelling 'Verwondering' in het kader van het jaarlijks zomerevenement 'Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis', van 23 juli tot 2 september 2018.

Sinds de buitengewone Europese Raad van Lissabon moeten alle lidstaten er alles aan doen om de wetenschap en de resultaten ervan, de technologische innovatie, de toegang tot kennis en cultuur populair te maken. Ze moeten op die manier bijdragen tot de maatschappelijke belangstelling voor wetenschappen en de ontwikkeling van de Europese Unie zo doen steunen op een kenniseconomie. Om aan die Europese doelstelling tegemoet te komen, wordt het Koninklijk Paleis van Brussel jaarlijks opengesteld voor het grote publiek. Naar aanleiding daarvan worden wetenschappelijke onderzoekingen voorgesteld die gebaseerd zijn op een deel van de collecties uit de federale wetenschappelijke instellingen, collecties die het gemeenschappelijk erfgoed vormen van de verschillende gemeenschappen in ons land.

De ministerraad ging vandaag akkoord met de toekenning van een subsidie die de organisatie van de gratis tentoonstelling 'Verwondering' moet steunen. Die tentoonstelling vindt plaats in het kader van het jaarlijks zomerevenement 'Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis', van 23 juli tot 2 september 2018. Ze toont aan de hand van filmfragmenten, artefacten, meetinstrumenten en kunstwerken uit de collecties van de FWI maar ook aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke experimenten de talrijke definities, symbolieken en interpretaties van het thema verwondering, enzovoort. De tentoonstelling geeft een veelzijdig overzicht van onder andere de studies, waarnemingen en analyses rond de zon, ExoMars, het noorderlicht, de hemelvoorwerpen. Die voorwerpen wekken nieuwsgierigheid, bewondering, verbazing en geven uiting aan verwondering.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) hebben samengewerkt met de 10 federale wetenschappelijke instellingen, met de steun van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, om deze tentoonstelling te organiseren. Ze heeft als doel het Belgische en het buitenlandse grote publiek bewust te maken van de rijkdom van het federale patrimonium en van het onderzoek dat door de federale wetenschappelijke instellingen wordt gevoerd.