28 feb 2014 19:28

Steun aan de Militaire Academie van Kananga in de Democratische Republiek Congo

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem akkoord met de inzet van Belgische militairen ter ondersteuning van de Militaire Academie van Kananga in de Democratische Republiek Congo (COD). 

Het gaat in de eerste plaats om het permanent ter beschikking stellen van een hoofdofficier en twee onderofficieren in 2014, om de commandant van de academie en zijn voornaamste diensthoofden bij te staan bij het voorbereiden van de lesplannen en het uitwerken van de nodige academische, logistieke en administratieve processen. 

Een train the trainer detachement van veertien militairen zal bovendien gedurende vier weken worden ingezet in mei 2014, met als opdracht de Congolese militaire onderrichters de vorming niveau peloton te geven. Van zodra laatstgenoemden opgeleid zijn worden zij gevolgd door een coach the trainer detachement van negen Belgische militairen gedurende vijf weken in juni 2014, wanneer deze onderrichters een militaire vorming geven. 

De betrokken militairen krijgen tijdens hun opdrachten het statuut bijstand buiten het nationale grondgebied - KB 03, coëfficiënt 2.