01 apr 2022 18:07

Steun aan de OCMW’s in het kader van de Oekraïense crisis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed om de OCMW’s te helpen bij de grote materiële en organisatorische noden waarmee ze te maken hebben door de plotselinge toestroom van begunstigden als gevolg van de Oekraïense crisis.

Naar verwachting zullen 200 000 Oekraïners hun toevlucht zoeken in België. Om hen te beschermen, heeft de EU heeft de tijdelijke beschermingsstatus geactiveerd, die recht geeft op sociale bijstand. Deze bijstand wordt toegekend  onder de vorm van een equivalent leefloon (ELL), dat automatisch volledig door de federale regering wordt gedekt, maar dat ontoereikend zal zijn in verhouding tot de specifieke behoeften van deze personen.

Het voorontwerp voorziet in een verhoogd terugbetalingspercentage van het ELL voor de nieuwe dossiers in het kader van de tijdelijke bescherming, en dit in twee fasen:

  • 135% tijdens de eerste vier maanden na de toekenning van het recht;
  • 125% vanaf de vijfde maand.

Deze maatregel is beperkt in de tijd en loopt van 4 maart 2022 tot 3 maart 2024, datum waarop de tijdelijke beschermingsstatus eindigt. Om deze nieuwe maatregelen uit te voeren, zullen er ook werkingskosten voorzien moeten worden bij de POD Maatschappelijke Integratie voor de ondersteuning van de OCMW’s.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut