23 dec 2015 16:47

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon goed om de inzet van militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Door het algemene terreurniveau 3 en na advies van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid besliste de ministerraad om de inzet van maximum 700 militairen voor een extra maand, vanaf 20 december 2015, te behouden.

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) zal in voorbereiding van de werkzaamheden van het Strategisch Comité voor Inlichting en Veiligheid een nieuwe algemene evaluatie van de dreiging uitvoeren.