29 mrt 2013 17:49

Steun van Defensie aan de Militaire Academie van Kananga (DRC)

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem goed om Belgische militairen in te zetten in de Democratische Republiek Congo, dit om de Congolese militairen bij te staan door middel van een steun aan de Militaire Academie in Kananga. Deze operationele inzet voert de beslissing uit van de ministerraad van 7 december 2012.

De steun aan de Militaire Academie van Kananga omvat het volgende:

  • het ter beschikking stellen van een raadgever vorming en zijn adjunct gedurende één jaar ten voordele van de commandant van de Academie;
  • een vorming Train The Trainer (TTT) door vijftien militairen gedurende vier weken, gevolgd door een Coach The Trainer (CTT) door tien militairen gedurende vijf weken;
  • een nieuwe CTT vorming door zeven militairen gedurende vier weken. 

De Belgische militairen die bij deze opdracht worden ingezet krijgen het statuut deelstand in hulpverlening buiten het nationaal grondgebied – KB 03, coëfficiënt 2.