15 mrt 2012 22:03

Steun voor de Militaire Academie van Kananga

Landsverdediging zendt in 2012 een raadgever en een adjunct gespecialiseerd in opleiding naar de Commandant militaire Academie in Kananga (Congo) in het kader van de heropstarting van de Congolese opleidingsinstellingen. Ze zullen de Congolese Commanndant AcaMil bijstaan bij het opmaken van lesplannen en uitwerken van academische en militaire processen.

Daarnaast zal een detachement train the trainer van vijftien militairen van eind maart tot april 2012 de Congolese opleiders de vorming niveau team/sectie geven. De opleiding wordt gevolgd door een opleiding coach the trainer door zes militairen gedurende zes weken. De sessie wordt gedurende acht en vijf weken herhaald tijdens de belangrijkste instructiefases in 2012.

De inzet voert de beslissing van de ministerraad van 1 juli 2011 uit.