23 mrt 2024 12:54

Steun voor fondsen in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verdeelt voor 2024.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verdeelt elk jaar het bedrag dat voorzien is in de programmawet voor de fondsen die actief zijn op het vlak van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Het te verdelen geïndexeerde basisbedrag voor 2024 bedraagt 45.161.146,35 euro. De verdeling tussen de Fondsen voor Wetenschappelijk Onderzoek is als volgt :

  • het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): 22.472.981,11 euro
  • het Fonds national de la recherche scientifique (FNRS): 22.688.165,23 euro.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2024