30 jun 2017 16:07

Steun voor innoverende energieprojecten via het Energietransitiefonds

Kandidaten kunnen tot 22 augustus hun voorstel indienen

Brussel, 30 juni 2017 – De FOD Economie nodigt bedrijven uit om voorstellen in te dienen voor financiële steun aan innoverende energieprojecten en/of onderzoek over de bevoorradingszekerheid en het netevenwicht. Deze financiering gebeurt via het Energietransitiefonds dat bestaat uit de jaarlijkse vergoeding voor de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2.


Wat is het Energietransitiefonds?
In ruil voor de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2 moet de eigenaar jaarlijks een vast bedrag betalen. Dit bedrag gaat naar het Energietransitiefonds. De middelen uit dit fonds worden gebruikt voor projecten die onderzoek en ontwikkeling ondersteunen op het vlak van energie. Voor 2017 gaat het over een totaal bedrag van 15 miljoen euro dat toegewezen kan worden.


Welke voorstellen?
De FOD Economie lanceert jaarlijks een oproep om voorstellen in te dienen van energieprojecten gelinkt aan de federale bevoegdheden. Deze projecten moeten onderzoek en ontwikkeling ondersteunen

  • in innoverende energieprojecten over hernieuwbare energie in de Noordzee, biobrandstoffen en kernenergie;
  • in systemen die de bevoorradingszekerheid en het netevenwicht waarborgen.

De soorten projecten die in aanmerking komen voor financiële steun zijn: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies, investering in onderzoeksinfrastructuur, investering in innovatieclusters of innovatiesteun voor kmo’s.
Vanaf nu kunnen potentiële kandidaten hun projectvoorstel indienen bij de FOD Economie. Ondernemingen, vzw’s (zoals studiecentra) en universiteiten kunnen deelnemen, zowel uit België als de andere 27 Europese lidstaten. Ook leden van Belgische en Europese wetenschappelijke instellingen kunnen een project indienen.


Hoe werkt het?
Op de website http://economie.fgov.be/energietransitiefonds staat de volledige oproep en een deelnemingsformulier. De kandidaten moeten hun voorstel indienen voor 22 augustus 2017.
De Algemene Directie Energie van de FOD Economie analyseert deze voorstellen en bezorgt tegen eind september een advies aan de federale minister van Energie. Na overleg in de ministerraad worden eind oktober de subsidies via een koninklijk besluit toegekend.


Meer informatie en link naar de oproep
http://economie.fgov.be/energietransitiefonds