15 jul 2016 16:09

Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de verdeling regelt voor 2016 van het bedrag voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, overeenkomstig de programmawet van 27 december 2006.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) verdeelt elk jaar het bedrag dat voorzien is in de programmawet, voor de fondsen die actief zijn op het vlak van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Die middelen moeten gebruikt worden voor de creatie van bijkomende doctorandus- of postdoctorandusmandaten op het vlak van wetenschappelijk onderzoek.

Voor 2016 is de verdeling de volgende:

  • het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): 17.591.432 euro
  • het Fonds national de la recherche scientifique (FNRS): 18.017.624 euro

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2016