03 dec 2004 16:00

Steunactie voor de federale departementen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, stemde de Ministerraad in met de actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de Federale Overheid.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, stemde de Ministerraad in met de actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de Federale Overheid.

Deze actie heeft als doel op een snelle en efficiënte manier in te spelen op de behoeften van de federale departementen aan doelgerichte, eenmalige en kortlopende acties (6 maanden - 1 jaar) en/of aan onderzoeksacties in de strategische gebieden. Het gaat om een horizontale actie die open staat voor de financiering van onderzoeksprogramma's in beleidsdomeinen die door de regeringsbeslissingen worden bevorderd. Dit initiatief vormt een aanvulling op de thematische onderzoeksprogramma's van het federale Wetenschapsbeleid. Er wordt voor dit initiatief een budget van 3,46 miljoen euro aan onderzoeksmiddelen voor het jaar 2004 vrijgemaakt, wat neerkomt op een onderzoekscapaciteit van 55 mensen per jaar.