28 jun 2018 17:40

Steunopdracht van Defensie aan Burkina Faso in 2018

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput, le Conseil des ministres akkoord met de deelname van Defensie aan een steunopdracht aan Burkina Faso in 2018.

Het project om het Commandotrainingscentrum te Pô terug in staat te stellen, maakt deel uit van de inspanningen van de Internationale Gemeenschap ter bevordering van de veiligheidssituatie in de regio alsook van de verbetering van de capaciteiten in Burkina Faso. Het volledige steunproject draagt bij tot de oprichting van goed getrainde, professionele en autonome veiligheidstroepen, waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan de stabiliteit en de veiligheid in de regio.

Een twintigtal militairen wordt gedurende ongeveer acht weken ingezet in het tweede semester van 2018 voor de herstelling van de pistes van het trainingscentrum in Pô en voor de eerste trainingssessie en het opstarten van de eerste instructiesessie. Daarnaast worden ook een tiental militairen ingezet voor de recyclage en vorming van de Burkinese instructeurs tijdens het tweede semester van 2018 gedurende drie keer vier weken van zodra de herstellingswerken aan de pistes dit toelaten.