09 mei 2003 17:00

Stichting Nationaal Erfgoed

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de aanduiding van de personen goed die de Stichting in oprichting met succes kunnen vertegenwoordigen (*).

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad de aanduiding van de personen goed die de Stichting in oprichting met succes kunnen vertegenwoordigen (*).

- Etienne Davignon, beheerder in diverse maatschappijen; - Eliane Dewilde, ere-conservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten; - Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank; - Walter Baert, regeringscommissaris bij de Nationale Loterij; - Hans Evenepoel, directeur-generaal van de Regie der Gebouwen; - Jean Nouwynck, adviseur-generaal van de Regie der Gebouwen bevoegd voor de Studiedienst Architectuur en Engineering. De Stichting Nationaal Erfgoed zal de Regie der Gebouwen bijstaan instandhouding van het nationaal erfgoed van ons land. De zetel van de Stichting zal gevestigd zijn in het domein van Argenteuil in Waterloo. Ter herinnering: de Stichting Nationaal Erfgoed zal hoofdzakelijk instaan voor de instandhouding en het gebruik van alle onroerende goederen van de Belgische Staat die een opmerkelijk architecturaal of historisch belang hebben. (*) zie bericht nr. 61 van de Ministerraad van 4 april 2003