07 dec 2020 09:02

Strafklacht tegen Twitter voor naaktbeelden zonder toestemming

Brussel, 7 december 2020 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dient een strafklacht in tegen Twitter. Het sociaal medium weigerde naaktbeelden te verwijderen die verspreid werden zonder toestemming van het slachtoffer.

Sinds 1 juli heeft het Instituut de bevoegdheid om slachtoffers bij te staan wiens intieme beelden zonder toestemming worden verspreid. Enige tijd geleden klopte een slachtoffer bij het Instituut aan omdat haar naaktbeelden zonder toestemming op Twitter werden geplaatst. Het Instituut verzocht het platform om deze meteen te verwijderen. Twitter weigerde dat. Daardoor is het in strijd met de nieuwe Belgische wet die de verspreiding van niet-consensuele naaktbeelden verbiedt.

Naast de weigering om een beeld te verwijderen, stelde het Instituut vast dat de procedures van Twitter problematisch zijn. Ten eerste verwijdert Twitter de beelden soms pas maanden na de aanvraag. Ten tweede wordt aan het slachtoffer gevraagd persoonlijke informatie te geven. Hiermee ontmoedigt Twitter de snelle verwijdering van deze beelden.

“We nemen deze stap niet lichtzinnig”, zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. “In de eerste plaats richten we ons tegen personen die beelden verspreiden. Maar sociale media moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen en slachtoffers niet afschrikken. En dat is exact wat Twitter doet”. 

Twitter lag al eerder onder vuur voor het gebrek aan actie tegen de verspreiding van naaktbeelden zonder toestemming. In 2017 werd het beleid van Twitter hierop aangepast. Toch lijkt het sociale medium in de praktijk nog steeds onvoldoende actie te ondernemen.

Het debat rond de rol van sociale media in de strijd tegen online seksueel geweld woedt tegenwoordig volop. Het Instituut streeft naar een goede samenwerking met sociale media, maar zal niet nalaten juridische stappen te ondernemen wanneer slachtoffers in de kou blijven staan.

Perscontact
Liesbet Vanhollebeke
liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel: 02 233 41 75
https://igvm-iefh.belgium.be


Meerderjarige slachtoffers van niet-consensuele verspreiding van intieme beelden kunnen terecht bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen op het gratis nummer 0800/12 800 of via e-mail gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be. Minderjarige slachtoffers kunnen terecht bij Child Focus op het gratis noodnummer 116 000 (24h/24h) of via e-mail 116000@childfocus.org.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.