19 mrt 2010 11:09

Strafuitvoeringsrechtbanken

Weddebijslagen die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen

Weddebijslagen die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de weddebijslagen van rechters in strafuitvoeringsrechtbanken en substituten-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, in aanmerking neemt voor de berekening van het pensioen. 

Het ontwerp voert art. 8, §2, vierde lid uit van de algemene wet op de burgerlijke en de kerkelijke pensioenen van 21 juli 1844, ingevoegd door de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen.