20 mrt 2003 12:00

Strategienota's in de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, nam de Ministerraad kennis van de strategienota's inzake Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, nam de Ministerraad kennis van de strategienota's inzake Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Deze nota's hebben betrekking op de volgende landen en dossiers: Mali, Equator, Vietnam, Palestina, Burkina Faso, Gender, Vredesopbouw, Landbouw, Voedselveiligheid, Tanzania, Ethiopië, Bangladesh, Onderwijs en Vorming, Basisgezondheidszorg, Leefmilieu, DRC, Rwanda, Burundi en Oeganda. Deze strategienota's concretiseren de wet op de Internationale Samenwerking en de beleidsnota inzake ontwikkelingssamenwerking.