22 jun 2012 18:28

Strategisch plan voor de invoering van IPv6 in België

De ministerraad keurt het strategisch plan voor de invoering van het Internet Protocol versie 6 op voorstel van minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaerts goed. Om het tekort aan internetprotocoladressen op te vangen werd een nieuwe versie van het Internet Protocol versie 6 ontwikkeld. De invoering van de nieuwe versie is belangrijk voor heel wat ondernemingen en instellingen in België.

Om de invoering van IPv6 goed te laten verlopen, werkte de overheid een strategisch plan uit dat de aanbevelingen van de Europese Commissie hierover uitvoert. De invoering is immers zeer belangrijk voor de economie aangezien de overheid, ondermingen en onderzoeks- en opleidingsinstellingen ermee worden geconfronteerd. Het Belgische plan heeft als doel deze doelgroep te sensibiliseren om de invoering voor te bereiden en uit te voeren. De invoering zou zo'n vijf à tien jaar in beslag nemen. In een overgangsfase zullen het Internet Protocol versie 4 en de nieuwe versie 6 naast elkaar blijven bestaan. De IPv6 werkgroep, die bestaat uit de Belgische stakeholders en die voorgezeten wordt door de AD Telecommunicatie en Informatiemaatschappij van de FOD Economie, wordt belast met de coördinatie van de maatregelen om het nieuwe IPv6 in België in te voeren. De coördinatie voor de invoering van IPv6 bij de federale overheidsdiensten zal gebeuren door Fedict. Op het vlak van de van de administraties en hun leveranciers bestaat het IPv6-plan uit een voorbereidende fase van juni 2012 tot december 2012 en een implementatiefase van december 2012 tot december 2014.