27 sep 2002 17:00

Streepjescode op terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed rond de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten.

De doelstelling van dit besluit is de werkelijke afgifte te controleren van geneesmiddelen waarvoor de terugbetaling wordt gevorderd, dit via een unieke streepjescode die op de verpakking van alle terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten moet worden aangebracht. Samen met de controle op de uitgestelde aflevering, die reeds sedert 1 mei 2002 van kracht is, betekent deze maatregel voor het RIZIV meer dan 31 miljoen euro per jaar minder uitgaven. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.