30 mrt 2004 19:00

Strijd tegen de aanmaak van en de handel in synthetische drugs, doping in de sportwereld en hormonendelinquentie

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, nam de Ministerraad maatregelen in het kader van de strijd tegen de aanmaak van en de handel in synthetische drugs, doping in de sportwereld en hormonendelinquentie.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, nam de Ministerraad maatregelen in het kader van de strijd tegen de aanmaak van en de handel in synthetische drugs, doping in de sportwereld en hormonendelinquentie.

Drie interdepartementale en multidisciplinaire platformen voeren actief strijd tegen de hormonendelinquentie: 1. de Interdepartementale Cel Residu's (ICR), 2. de Multidisciplinaire Cel voor de strijd tegen vleesfraude, 3. de Multidisciplinaire Cel Hormonen. De opdrachten en bevoegdheden van deze drie platformen moeten dringend worden bijgewerkt. Zij werden immers aanvankelijk opgericht in een context van hormonendelinquentie, terwijl het probleem zich vandaag tot andere types van fraude heeft uitgebreid. De voedselveiligheid Het mandaat van de Interdepartementale Cel Residu's (ICR) zal worden uitgebreid om voortaan alle aspecten van de voedselveiligheid te omvatten. De Cel zal dan ook worden omgedoopt tot "Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle van de Voedselveiligheid (ICCV)". Deze Cel heeft tot doel: * de samenwerking tussen alle organen die betrokken zijn bij de uitwerking van het beleid inzake voedselveiligheid te verbeteren * alle toepasselijke wetsbepalingen te harmoniseren. Op operationeel niveau zal de Multidisciplinaire Cel voor de strijd tegen vleesfraude worden omgedoopt tot "Multidisciplinaire Cel voor de strijd tegen Fraude voor de Veiligheid van de Voedselketen" (MCVV). Deze cel is dus niet langer enkel bevoegd voor de dossiers inzake vleesfraude maar ook voor alle gevallen van fraude in de voedselketen. Doping, synthetische drugs en hormonendelinquentie Men stelt vandaag de dag vast dat dopingproducten en hormonen worden aangeleverd en verdeeld door dezelfde netwerken. In het licht daarvan zal de Multidisciplinaire Cel Hormonen (MCH) haar activiteiten niet langer beperken tot de hormonendelinquentie maar zal zij zich, op een meer globale manier, toeleggen op de strijd tegen de illegale handel in hormonen, niet-conforme geneesmiddelen en illegale dopingproducten. Op die manier wordt een meer realistisch beeld bekomen van deze handel in verboden producten en kunnen politie en justitie sneller optreden bij de betrokken producenten en verdelers.