20 nov 2002 16:00

Strijd tegen de discriminatie van personen met een handicap

Op voorstel van Greet van Gool, Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad het voorstel van principeverklaring goed, waarbij elke minister verklaart dat hij/zij de nodige inspanningen zal leveren om tegen het einde van de legislatuur tenminste één redelijke aanpassing te realiseren in de strijd tegen de discriminatie van personen met een handicap.

Op voorstel van Greet van Gool, Regeringscommissaris voor Sociale Zekerheid, keurde de Ministerraad het voorstel van principeverklaring goed, waarbij elke minister verklaart dat hij/zij de nodige inspanningen zal leveren om tegen het einde van de legislatuur tenminste één redelijke aanpassing te realiseren in de strijd tegen de discriminatie van personen met een handicap.

Dit engagement houdt in dat, gedurende het Europees Jaar voor Personen met een Handicap, elke federale minister minstens één maatregel zal nemen binnen zijn bevoegdheidsdomein die de inclusie van personen met een handicap bevordert. De inclusie vertrekt van het idee dat een handicap een kwestie is van een omgeving en een samenleving die niet aangepast zijn aan de mogelijkheden van personen met een handicap, en niet zozeer een individueel probleem van de persoon met een handicap zelf.