27 jun 2008 13:13

Strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de leden van het Ministerieel comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude vastlegt. 

De leden zijn:

  • eerste minister Yves Leterme
  • minister van Financiën Didier Reynders,
  • minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx
  • minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
  • minister van Justitie Jo Vandeurzen
  • minister van Werk Joëlle Milquet
  • minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle
  • minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne
  • staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies
  • staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën Bernard Clerfayt